TJENESTER VI KAN VÆRE BEHJELPELIG MED:

  • Planløsning
  • Romdisponering
  • Helhet i farger og materialer
  • Belysnings analyser
  • Praktiske og fleksible løsninger
  • Konsept utvikling
  • Spesialdesign av innredning
  • Opptegning på CAD og 3D visualisering
  • Prosjektering og oppfølging byggeplass

 

PROSJEKTENE DELES INN I 3 FASER:

FASE 1 Designforslag:

Dette er planleggingsfasen med hovedvekt på ideer, design, bruk og funksjon. Målet er at vi sammen kan komme fram til den beste og mest funksjonelle planløsningen som tilfredstiller tiltakshavers behov. Vi hjelper å finne en gjennomgående helhet med møbler, farger, materialer og belysning.

FASE 2 Annbudsdokumenter:

Dette er detaljeringspakken med fokus på produkter, materialer, helhet, egenart og gjennomføring. Vi lager en anbudsbeskrivelse som beskriver omfanget av prosjektet og hva vi ønsker å gjøre ned til den minste detalj. Dette for at vi skal ha kontroll over prosjektet i henhold til arbeid, detaljering og pris. Denne pakken blir et komplett dokument med tekst og tegninger som vi og tiltakshaver kan bruke for å innhente sammenlignings-priser og anbud fra forskjellige underleverandører og håndtverkere. Det blir et juridisk bindende dokument som blir et vedlegg til kontrakt for håntverkere, og som avklarer hva og hvordan ting skal gjøres og til hvilken pris.

FASE 3 Oppfølging:

Vi kan også tilby oppfølging av prosjektet. Her fører vi dialog med håntverkere og leverandører og følger dem opp fra byggestart fram til prosjektet ferdigstilles. Oppfølgingen omfatter bl.a. ukentlige byggemøter, nødvendig befaring på byggeplass, samt rapportering til kunden.
Vi tar et oppstartsmøte med alle de involverte partene og forsøker å utarbeide en enkel framdriftsplan. Vi lager en byggemøterapport etter hvert byggemøte. Denne fungerer som en rettledning for alle de involverte partene, her kan man se hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlig og tidsfrister for utførelse. Vi tar også en sluttbefaring sammen med håndverkere og kunden, her ser vi på ferdigstillelse, detaljering og utførelse av prosjektet. Vi utarbeider en sluttbefaringsrapport som beskriver eventuelle feil eller mangler. Håndverkerne gis da en kort frist til å rette opp i dette.